Peticija „Pošumimo Vojvodinu“ – Reakcije, mišljenja i stavovi građana

Od kada je osnovana 2020. godine, mreža „Pošumimo Vojvodinu“ istražuje kako se planira i koliko finansira pošumljavanje u Vojvodini, na pokrajinskom i lokalnom nivou, kako bi argumentovano nastupala prema javnosti i vlastima. Komuniciramo sa građanima, trudimo se da prepoznamo i artikulišemo stavove i potrebe javnosti, kako bi ih predstavili nosiocima vlasti – donosiocima odluka. Tako pokušavamo da utičemo na to kakve će te odluke biti i da li će doprineti očuvanju i unapređenju postojećih šuma i povećanju površina pod šumama u AP Vojvodini.

Tokom dva meseca kampanje i peticije za izmene zakona, a u cilju otklanjanja dela problema koji pošumljavanje u Vojvodini ograničavaju, imali smo intenzivne kontakte sa građanima, na internetu i uživo. Više od 20 objava doprlo je do 750.000 korisnika, koji su ostavili više od 1000 komentara na društvenim mrežama i onlajn peticiji, ili su poslali poruke na stanici mreže i elektronskom poštom. U oko 25 opština i gradova podelili smo 20 hiljada letaka i razgovarali sa građanima. Pažljivo smo pročitali i saslušali sva mišljenja i zaključili sledeće:

  • Velika većina građana razume značaj postojanja šuma i njihov povoljan uticaj na kvalitet života, ekonomiju i zdravlje. Smatra da je šumovitost Vojvodine nedovoljna i želi da bude veća. Oni koji misle da u Vojvodini, sa intenzivnom poljoprivredom, nema mesta za šume i da se ne treba odricati poljoprivrednog zemljišta radi pošumljavanja su zaista retki.
  • Većina građana shvata uzroke i probleme koji pošumljavanje ograničavaju i onemogućavaju. Mnogi su imali svest o tome i pre čitanja objava sa rezultatima istraživanja, jer su iznosili i svoja lična negativna iskustva. Građani su jasno uočili otežane procedure za prenamenu zemljišta, nevoljnost opština i gradova da poljoprivredno zemljište izdvoje za pošumljavanje, jer ne žele da se odreknu prihoda od zakupa, zatim nebrigu nakon sadnje, uništenja sadnica zbog davanja u zakup ranije pošumljenog zemljišta, te postojanje drugih prioriteta, kao najvažnije razloge zašto pošumljavanje izostaje. Takva loša iskustva imaju i pojedinci i ekološka, lovačka, pčelarska udruženja.
  • Nepoverenje u sposobnosti i dobronamernost nadležnih organa, ali i drugih aktera je vrlo zastupljeno. Manji broj građana smatra da bi trebalo pristupiti konkretnim akcijama sadnje šuma bez učešća vlasti, zanemarujući probleme na čijem zemljištu bi se sadilo i ko bi tim površinama upravljao, što ukazuje na dobru volju, ali i na nedostatak svesti o problemima i potpuno nepoverenje u nadležne. Sasvim mali deo nema poverenja ni u vlasti, ali ni u inicijative građana, niti veruje da će ikada doći do pošumljavanja. Postoje i oni pojedinci koji nisu ni uočili da je tema niska šumovitost u Vojvodini i koje to posledice ostavlja, već su se bavili time ko je donator kampanje i kakvi prikriveni ciljevi iza toga stoje.
  • Veliki deo građana, ali ne većinski, smatra da je kampanja na neki način nepotpuna i nedovoljna. Po njihovom mišljenju, povećanje površina pod šumama nije najvažnije u ovom trenutku, već je mnogo važnije očuvanje postojećih šuma, veća kontrola seče, suzbijanje korupcije, prekomerne i nezakonite seče, bolji rad inspekcije, sudova i drugih institucija, promena načina upravljanja šumama, naročito u zaštićenim područjima prirode, kao i promena društvenog stava u pravcu većeg vrednovanja ekoloških, a ne proizvodnih funkcija šuma. Ovaj deo javnosti ima izrazito nepoverenje u državne organe i javna preduzeća, koja smatra korumpiranim, ukazuje na spregu i slaganje interesa između organa koji sprovode propise i drvne industrije, smatra da povećanje šumovitosti pod ovakvim društvenim okolnostima i vrednovanjima može doneti samo još više eksploatacije i korupcije.

Svi ovi stavovi uticaće nesumnjivo i na aktivnosti naše mreže, jer želimo da što verodostojnije zastupamo interese građana u problemu šumovitosti Vojvodine. Nastavićemo pažljivo da osluškujemo kako građani reaguju, šta poručuju vlastima, ali i nama, koji smo se prihvatili toga da delujemo u ime javnosti. U bliskoj budućnosti pokrenućemo anketu na kojoj ćemo prikupiti još mišljenja i stavova građana o tome kako oni vide stanje, rešenja i prioritete.

Dodajte komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top