Stanje šumovitosti u Opštinama Temerin, Vrbas i Sečanj

U okviru inicijative prema Fondu za šume AP Vojvodine, odabrali smo tri lokalne zajednice koje pripadaju grupi najmanje šumovitih u AP Vojvodini i koje imaju izražene potrebe da koriste sredstva pokrajinskog Fonda za šume. Cilj kampanje je da ove tri zajednice upute organima AP Vojvodine inicijativu da se u okviru programa Fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu uvede aktivnost sufinansiranja izrade lokalnih planova pošumljavanja.

Opština Temerin je zvanično najmanje šumovita u AP Vojvodini i Srbiji, Po Prostornom planu iz 2014. godine, površina koja se katastarski vodi kao šuma i šumsko zemljište iznosi samo 43 hektara, ili 0,25 odsto, a planirano je da do 2024. godine u Opštini bude 47 hektara. Povećanje od samo 4 hektara za 10 godina je veoma neambiciozan plan za tako obešumljenu lokalnu zajednicu.

Po Programu razvoja šumarstva AP Vojvodine, površina obrasla šumom u Opštini Temerin iznosila je samo 1,6 hektara, ili 0,09 promila, što je ubedljivo najmanja stvarna površina šuma u AP Vojvodini i Srbiji. Do 2024. godine planirano je da se poveća na oko 53 hektara (ili oko 3,1 promila).

Zbog ovako izrazitog nedostatka šumovitosti, Opština Temerin nema prihode od naknade za korišćenje šume, stoga nema lokalni fond za šume i u potpunosti je upućena na Fond za šume AP Vojvodine. Međutim, pregledom odluka o dodeli sredstava od 2014. do 2022. godine, može se utvrditi da opštinske strukture nikada nisu konkurisale za sredstva pokrajinskog fonda za šume.

Opština Vrbas je takođe jedna od najmanje šumovitih u AP Vojvodini, sa 159 hektara površine obrasle šumom, ili oko 4 promila. Zbog tako niske šumovitosti, u Opštini Vrbas je i seča jako mala, pa su niski i prihodi od seče – u poslednjih 8 godina zbirno samo oko 150 hiljada dinara. Opština povremeno šalje zahteve Fondu za šume AP Vojvodine i koristi sredstva fonda za podizanje novih šuma.

Opština Sečanj ima 406 hektara površine obrasle šumom, što je oko 8 promila. U periodu 2014–2022. godine, prihodi od naknada za korišćenje drveta bili su minimalni, za ukupno 475.550 dinara, od toga, u pet godina bili su samo po par stotina dinara. Opština Sečanj nije imala godišnje programe korišćenja sredstava od ovih naknada, niti višegodišnji program pošumljavanja. Od 2014. do 2022. godine, samo jednom je učestvo-valo JKP „Sečanj“ i dobilo ugovor na 2 miliona dinara za sadnju tvrdih lišćara na 12,78 hektara u KO Krajišnik.

Projekat „Pošumimo Vrbas, Temerin i Sečanj“ sprovode Udruženje za zaštitu šuma (Novi Sad) i Ekološki centar „Stanište“ (Vršac), uz podršku Hajnrih Bel fondacije. Lokalni partneri su Ekološki pokret Vrbasa, Ekološka inicijativa Temerin i Udruženje građana „Ozon“ (Sečanj).

Stavovi izraženi u ovom članku su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Hajnrih Bel fondacije.

Scroll to Top