Studija slučaja Kamenolom Rakovac – eksploatacija ili rekultivacija

Predmet Studije slučaja je nelegalna eksploatacije kamena u površinskom kopu u Nacionalnom parku Fruška gora. Ona se odvijala pune 2 godine i to pod nazivom „rekultivacija“. Nezakonitim radom i ovom manipulacijom vlasnik Kamenoloma, privatna firma ostvarila je enormni profit ekspoloatišući prirodna dobra u Nacionalnom parku Fruška gora. Kamenolom je aktivan od 1937.godine i u Srbiji je jedan od najznačajnijih nalazišta trahita – magmatske rude koja se koristi kao podloga za puteve i pruge, a takođe i kao sirovina u proizvodnji asfalta.

U studiji je dat hronološki prikaz aktivnosti institucija, ekoloških aktivista i lokalne zajednice. Posebno je važno predstavljanje uloge ekoloških aktivista koji su otkrili nezakonitost rada Kamenoloma Rakovac, izneli temu u javnost i medije  i  time pokrenuli  konačno rešavanje nezakonite eksploatacije.

Studija bi mogla biti od  pomoći ostalim ekološkim inicijativama širom Srbije suočenim sa istim ili sličnim problemima. Ona bi takođe mogla biti i pokazatelj  da ekološki aktivisti mogu biti i deo inkluzivnog upravljanja u zaštićenim područjima prirode, jer kroz svoje terenske aktivnosti i istraživanja uočavaju negativne i nelegalne radnje.

Ova Studija takođe pokreće pitanje adekvatne sanacije, regeneracije i rekultivacije lokaliteta Kamenoloma Rakovac. On je trebalo da bude zatvoren još pre 10 godina, ali zbog koruptivnih radnji i privatnih interesa to se nije desilo. Rudnik je nelegalno radio pune 2 godine nakon sudskog kažnjavanja za privredni prestup, što dodatno govori o slabom kapacitetu institucija da sprovode zakon i štite javni interes.

Tokom 2020. aktivisti su istraživali temu više kopova na Fruškoj gori i početkom 2021. došli su do saznanja da je  rok za završetak „rekultivacije“ u Kamenolomu Rakovac decembar 2020. Tada odlučuju da organizovano obiđu površinski kop. Za aktivistima u kop je ubrzo, na poziv vlasnika koji je blizak valadajućoj stranci došla i policija. Sumnja se takođe da postoji i bliska veza sa  kontroverznim biznismenima koji drže monopol na izgradnju puteva u Srbiji. Sumnja je potkrepljena i činjenicom da 1% vlasništva ima Vlada Republike Srbije čiji predstavnik je bio sekretar Vlade Novak Nedić kojeg povezuju sa klanom Belivuka.

Rudarska inspekcija je donela rešenje o zatvaranju u januaru 2021. ali to rešenje nije izvršeno, jer ni tužilaštvo ni policija nisu uradili posao iz svoje nadležnosti. Tek nakon pada radnika minera sa litice u januaru 2023.  rudnik se u prinudnom postupku zatvara, a policija i tužilaštvo konačno pokreću postupke utvrđivanja odgovornosti vlasnika rudnika. Epilog je da je smrt radnika dovela do konačnog zatvaranja rudnika!

Prilikom legitimisanja aktivista u kamenolomu, policajac je uz podsmeh rekao aktivistima da neko mnogo moćan stoji iza Kamenoloma Rakovac, (a ne upisani vlasnik). Da li će se ikada saznati ko je taj moćan, ostaje veliko pitanje? 

Autorke Studije:
Nataša Komljenović
Dragana Arsić

Dodajte komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top