Studija slučaja (ne)zaštićeno prirodno dobro

Lokalitet Kesten, koji je delom u granicama Nacionalnog parka Fruška gora, a delom u rubnom području koje je takođe zaštićeno u okviru Ekološke mreže Srbije, izložen je velikim finansijskim i političkim pritiscima u korist izgradnje, urbanizacije i eksploatacije, u suprotnosti sa osnovnim načelima zaštite prirode i važećim zakonima.

Pred vama je Studija slučaja koja prikazuje tok događanja, tok institucionalne i ekološke aktivističke borbe od početka devastacije i uzurpacije u martu 2020. godine, zaključno sa septembrom 2022. godine.

Dešavanja na lokalitetu Kesten su paradigma poražavajuće uloge nadležnih institucija i inspekcija koje su od stanja na početku 2020. godine “sve je nezakonito”, u protoku vremena od 2 godine omogućile “peglanje” izdavanjem naknadnih saglasnosti i ostalih “papira”, da bismo sada imali stanje “pa sve je po zakonu”.

Izradu publikacije je podržala Hajnrih Bel fondacija i možete je preuzeti sa sajta fondacije.

Dodajte komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top